وقتی به تو فکرمی کنم ، جاده می آید
وقتی در جاده می روم، تو همراهم نیستی
تو و جاده در تنهایی من همدستید!!!
....
....
....
....
دلم جاده هراز میخواد,باغ صفا..............من دلم شمال میخواد,من دلم خونه میخواد.................
/ 0 نظر / 9 بازدید