حاضر‌جوابی *داریوش ارجمند* در برنامه تلویزیون...!!

حاضر‌جوابی *داریوش ارجمند* در برنامه تلویزیون...!!

*اولین سوال مجری*
چرا هر چی ...اسمه خوبه مال خانوماست...؟؟!!
خورشید خانوم،مهتاب خانوم...!!
هرچی اسم بده مال آقایونه...؟؟!!
آقا خرسه،آقا گرگه...!!

مهمان:
*داریوش ارجمند*
... چون هیچ وقت در طول تاریخ...!!
ده تا زن با قمه از روی دیوار باغی نپریدند...!!
و به پنج تا مرد تجاوز نکردند...!!

منبع=شوکران
/ 1 نظر / 25 بازدید
عاشق یک لحظه نگاهت

چقدر خوبه که اینجا رو دارم چقدر خوبه که میذاری ازت بگم چقدر خوبه که تو تک تک لحظه هام هستی حتی اگه حواسم نباشه چقدر ما آدما خوش بختیم چقدر خوش بختیم که خدایی داریم که یه لحظه هم فراموشمون نمیکنه از ته دلم حس میکنم خوش بختم شاید خوش بخت ترین آدم روی زمین چقدر خوبه که هستی چقدر خوبه که داریمت چقدر خوبه که دلمون فقط فقط برای توه چقدر خوبه که مواظبمونی چقدر خوبه که قلبمون تو دستای توه چقدر خوبه که خدامونی