هی قناری بیچاره!
بیهوده بال و پر نزن برای رهایی از قفس
اینجا سرزمین کرکسهاست،
به عقاب هم رحم نمی کنند،
تو که هیچ.
/ 0 نظر / 15 بازدید