آقای x داشت واسه دوستش تعریف می کرد: وقتی من جوون بودم، دوست نداشتم برم جشن های عروسی، چون تمام عمه ها و خاله های پیرم می آمدند پیش من و بهم سیخونک می زدند و می خندیدند و می گفتند «تو نفر بعدی هستی!»، البته بعداً همه شون از این کار دست کشیدن و این درست از وقتی بود که منم همین کار رو عیناً با اونا می کردم، البته در مجالس ختم!
/ 1 نظر / 22 بازدید

جنس زن و مرد اگر با هم به هر عنوان ارتباط پیدا کنند ، چه ارتباط کاری و چه ارتباط فرهنگی ، به طور ناخود آگاه به هم وابسته میشوند. نخند! ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه یه مبحث طولانیه. برو بخون میفهمی ناخودآگاه وابسته شدن یعنی چی! وابستگی یعنی: حتی عیب های طرف مقابل را می بینید اما نمی توانید از او دل بکنید. یادت باشد: خنده هایت در محیط کار ، فقط خنده نیست. یادت باشد: به هر کس و هر کجا نباید لبخند زد. یادت باشد: رفتار تو برخورد دیگران را مشخص میکند. یادت باشد: حرمت تو ، در رفتار و گفتارت است.