مـــآ کـه هـــَر جـــآ دَهـَنـمون ســرویــس میــشــه میـگــَن امتــحــآن الهــیه
اگــه اینجــوریـه ؟ پــَس مــَن دکتــرای الاهیــآت گـِرفــتـــَم:)
/ 0 نظر / 11 بازدید