منارجنبان

 


در هفت کیلومتری غرب اصفهان دو منار بلند قرار گرفته است که یکی از مشهورترین بناهای تاریخی این شهر است که به دلیل خاصیت ارتعاشی که دارد آن را منار جنبان لقب دادند. بنا به صورت یک بقعه و دو مناره است که بر روی گور «عموعبدالله» از عارفان قرن هشتم هجری بنا شده و سنگ قبر آن مورخ به سال ۷۱۶ هجری، همزمان با اواخر پادشاهی «اولجایتو» ایلخان مسلمان مغول است. ایوان منارجنبان یکی از نمونه ‌های سازه‌های سبک مغولی ایران است و از آن دوره کاشیکاریهایی هم دارد. مناره‌ها بعداً و در تاریخی که درست معلوم نیست و احتمالاً در پایان روزگار صفوی به ایوان مزبور اضافه شده و با حرکت دادن یکی از آنها، دیگری نیز حرکت می‌کند. اما نکته جالب در این بنای تاریخی آن است که با حرکت دادن یک مناره، نه تنها مناره دیگر به حرکت در می‌آید، بلکه تمامی این ساختمان به لرزه درمی‌آید.ارتفاع ایوان این بنا از سطح زمین 10 متر و ارتفاع هر یک از دو مناره 17/5 متر است

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید